Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán
  • Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán
  • Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán
  • Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán
  • Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán
  • Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán

Làm chủ trường học trực tuyến chứng khoán

1,00 $

Tùy biến sản phẩm

Don't forget to save your customization to be able to add to cart

  • Chưa chọn tập tin .png .jpg .gif
Số lượng
0 review(s)

Phân tích đầu tư:

Giá trị sản lượng hàng năm là 10 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm, lợi nhuận ròng là 50%,

10% thị phần, lợi nhuận mỗi năm 500 tỷ , 1 tỷ cổ phiếu,

lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 500 đô la Mỹ, tỷ lệ giá trên thu nhập là 50,

và giá cổ phiếu là 30000 đô la Mỹ

Làm chủ trường học trực tuyến

 

MBA

 

Khoa học thông tin

 

VC

 

khởi động

 

Khoa Kỹ thuật Hóa học

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

 

Khoa Kỹ thuật Điện

 

Học viện Giải trí Điện ảnh và Truyền hình

 

Trường y tế

 

khách sạn du lịch

 

nghệ thuật

 

cao đẳng nông nghiệp

 

trường luật

 

Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

 

văn học

 

Trung học phổ thông

 

Trường trung học cơ sở

 

Trường tiểu học

 

Mẫu giáo

 

trường thể thao

 

Kỹ năng ngôn ngữ

 

võ thuật

 

nhảy

 

bồi dưỡng chính trị

 

www.masterschooles.com

 

 

 

SPAC Nasdaq IPO

 

 

 

Giá cổ phiếu tương lai 1000usd

201
10000000 Sản phẩm

Số lượng đặt hàng tối thiểu đối với sản phẩm này là 5000000.

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: