Our products

Master Venture Capital ขาย 100,000,000 หุ้น

Master Venture Capital เศรษฐกิจโลกไม่เคยล้มเหลว สร้างองค์กรคุณภาพสูง ~ งานคุณภาพสูง 30% ของงบประมาณแผ่นดินถูกนำไปลงทุนในกองทุนพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการทุกปี นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ x บริษัทร่วมทุน x บริษัทมาตรฐาน = Good Job ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ A.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนบันเทิงภาพยนตร์และโทรทัศน์ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล AI C.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ...

$0.30

รัฐบาลคุณภาพ New UN ~Good...

เพื่อรักษาความสุขของมนุษย์ต้องส่งเสริมการบริหารประเทศ การจัดการคุณภาพ การจัดการ ระดับชาติต้องได้มาตรฐาน องค์กรของรัฐมีมานับพันปีและยังไม่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการระดับชาติ มาตรฐานส่งเสริมราชการ ~ มาตรฐานบริษัท ~ ทุนขนาดใหญ่ A.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนบันเทิงภาพยนตร์และโทรทัศน์ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล AI C.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ...

$100,000,000.00
ไม่พบสินค้าขายดี

Our partners

Custom Text Block

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetu

Sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.